Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Диана Калабанова – успешен учител и директор на ДГ „Здравец“

Родителите нямаме търпение децата да проговорят, а когато това се случи искат да започнат веднага да рецитират стихчета и пеят песнички. Как детето учи лесно наизуст?

Николета: Как да провокираме едно дете да научи стихотворение наизуст?

Диана: Децата обичат стихотворенията и поезията, тя е приятна с нейния ритъм и рима. Звучи красиво и определено убеждава, че с думи също може да се рисува.
За да могат децата да запомнят лесно онова, което им четем, е необходимо да съобразим избора на четива с възрастта на децата и тематиката, която би им била интересна. Добре е да избираме текстове, които са базирани на фолклора и народното творчество, да съдържат закачки и шеги, да са кратки, простички по съдържание, да имат изразен ритъм и героите да са познати на децата.

Николета: Какво развива ученето наизуст на стихотворения в децата?

Диана: Заучаването на стихове развива паметта, а оттам и цялата способност на детето да учи. Според доста специалисти е добре паметта да се „тренира“ със заучаване наизуст на стихове, но според други този метод не е достатъчен и те залагат на упражнения като мемо игри за памет или пъзели. Стихотворенията:

  • учат детето да изпълнява задачата докрай;
  • правят детето по-уверено в себе си;
  • разширяват кръгозора и дават емоционален заряд на детето.
  • разкриват пред детето един фантастичен свят, в който то се чувства спокойно и го изучава с любопитство.;

Диана Калабанова – успешен учител и директор на ДГ „Здравец“

Николета: От каква възраст трябва да се стимулира детето да учи наизуст и защо?

Диана: Детето от малко с удоволствие слуша да му четат стихчета. Много писатели съчиняват приказки в стихотворна форма, защото римите предизвикват интерес и се възприемат много лесно заради тяхната мелодичност и напевност. Понеже ги харесват, децата ги запомнят бързо и с радост ги възпроизвеждат, често още преди да са се научили да говорят добре.

  • За най-малките са подходящи 2-3-стишията, описващи характеристики на животни и растения.
  • 4-5-годишните се заинтригуват с малко по-дълги произведения – Ран Босилек, Леда Милева, Чичо Стоян, Елисавета Багряна.
  • На 5-6 годишното дете може да бъдат предложени по-дълги и по-задълбочени текстове.
 

Николета: Как в къщи родителите могат да помогнат на децата си да научават наизуст?

Диана: Важно правило е текстът да не е твърде дълъг или да се поднася на детето на части. Добре е четенето да не трае повече от 10 минути. Необходимо е да се обърне внимание докъде е прочетен текста и следващия път, преди да продължи четенето, детето да бъде подканено да си припомни какво се е случило до момента.

Много помага, когато детето си представи определена картина за всеки куплет от стихотворението, като е добре тя да е свързана с дума от текста – така, дори да забрави нещо, сещайки се за картинката, детето ще се сети и за текста.

Николета: От първа до четвърта група в ДГ какво развитие да очаква родителя в усвояването за научаване наизуст?

Диана: Моите наблюдения показват, че детето освен да обогати речниковия си запас, развива паметта си, въображението си, опитва се само да съставя рими.

Ако заучаването на стихове е перманентно, то научава детето да помни все по-дълги текстове. Това е подготовка и за ученето в по-късен етап.

Николета: Любимото ти детско стихотворение за учене наизуст.

Диана: „Родна стряха“ от Ран Босилек.

Leave a comment

Запишете се за безплатен бюлетин

Ако нашият сайт ви харесва, тук можете да се абонирате за новини и интересна информация.


Благодарим ви! Николета и Никола

X